Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Dobroń - sprawdź miejscowy plan gminy Dobroń

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Dobroń? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Dobroń.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Dobroń.

MPZP Dobroń
Mapa MPZP gminy Dobroń

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Dobroniu.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Dobroń

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Dobroń i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Dobroń prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Dobronia. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Dobroń.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Dobroń i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Dobroń obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Dobroń z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Dobronia

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dobronia

0

28 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Dobroń, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Dobroń, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1568 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Dobronia.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Dobroń z podziałem na lata

Rejestr MPZP Dobroń

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Dobroń. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLIII/316/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie DobrońXLIII/316/2229-9-2022
Uchwała nr XXXVII/271/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń DużyXXXVII/271/2231-3-2022
Uchwała nr XXXI/229/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń MałyXXXI/229/2128-10-2021
Wyrok nr II SA/Łd 127/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2020 r. IISA/Łd127/2019-8-2020
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.938.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 listopada 2019 r. PNIK-I.4131.938.20195-11-2019
Uchwała nr X/72/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło DrugieX/72/1926-9-2019

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Dobroniu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Dobroń odpowiada wójt/burmistrz gminy Dobroń. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Dobroń nie obowiązuje, to urząd gminy Dobroń wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Dobroniu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Dobroń z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Dobroń na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Dobronia. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Dobroń!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Dobroń