Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dobroń  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dobroń

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dobroń.

Mapa Geoportal Dobroń
Mapa z granicą gminy Dobroń

Dane urzędu

Urząd Gminy Dobrońul. 11 Listopada 9Dobroń, 95-082

Tel: 43 6772683

Fax: 43 6772679

E-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Dobroń: 1008042

Witryna: www.dobron.ug.gov.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Jarzębaksekretariat@dobron.ug.gov.pl

Aktualności z gminy Dobroń

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Dobronia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dobroń to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dobroń na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dobronia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dobronia

Gmina Dobroń w liczbach

Powierzchnia gminy Dobroń*

95 km2

1543 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dobroń*

7 802 mieszkańców

1186 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dobroń*

82 mieszkańców na km2

945 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dobroń

Geoportal Dobroń prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dobroń

Jak powstał Geoportal gminy Dobroń?

Geoportal Dobroń powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dobroń, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dobroń umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dobroń

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dobroń?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dobroń;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dobroń;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dobroń;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dobroń;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dobronia.
Informacje na Geoportalu Dobroń

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dobroń?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dobroń;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dobroń;
 • Rejestr MPZP Dobroń;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dobroń;
 • Mapa Topograficzna gminy Dobroń;
 • Mapa Solarna gminy Dobroń;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dobroń;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dobroń

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dobroń?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dobroń.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dobroń łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dobroniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dobronia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dobroń, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dobroń oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dobroń. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dobronia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dobronia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dobroń. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dobroń.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dobroniu.

  Geoportal gminy Dobroń posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dobroń. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dobroniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dobroń przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dobroniu.

  W Geoportalu Dobroń przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dobroń. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dobroniu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dobroń zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dobroń, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dobroń oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dobroń.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dobroń. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dobroń są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dobroń podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dobroń.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dobroniu. W Geoportalu gminy Dobroń udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dobroniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobroń.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dobroń. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dobroń dla mieszkańców

Geoportal Dobroń jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dobroń. Na mapie Dobronia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dobroń mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dobroń. Korzystając z map Geoportalu gminy Dobroń w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dobroń są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dobroń dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dobroń dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować