Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Dobroń w liczbach

Geoportal Dobroń
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dobroń

Dobroń, gmina w województwie łódzkim, powiat pabianicki.

Powierzchnia gminy Dobroń wynosi 95 km2, zajmuje 1543 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Dobroń zamieszkuje 7 802 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1186 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Dobroń wynosi 82, jest 945 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dobroń. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dobroń prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dobroń.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dobroń: 951543
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dobroń: 0,121499
Lesistość w % w gminie Dobroń: 40,8478
Ludność na 1 km2 w gminie Dobroń: 82945
Liczba ludności ogółem w gminie Dobroń: 7 8021186
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dobroń: 9,6170
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dobroń: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dobroń: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dobroń: 8,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dobroń: 78,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dobroń: 110475
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dobroń: 7,0357
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Dobroń: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dobroń: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dobroń: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dobroń: 693,61878
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dobroń: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dobroń: 350,3893
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dobroń: 102,5313
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dobroń: 3,0801
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dobroń: 2021765
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dobroń: 4 028-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dobroń: 4 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dobroń: 4 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dobroń: 98,1551
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dobroń: 23,51822
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dobroń: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dobroń: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dobroń: 98,1490
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dobroń: 23,51293

Źródłem danych statystycznych dla gminy Dobroń jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dobroń, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dobroń. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.